Rekrutacja uzupełniająca nie zostanie przeprowadzona z uwagi na brak wolnych miejsc w placówkach.