Pliki do pobrania
Oświadczenie dot. braku podpisu obojga rodzicówwzór
Oświadczenie dot. samotnego wychowywania kandydata w rodziniewzór
Oświadczenie dot. wielodzietności rodziny kandydatawzór
Oświadczenie o rodzica o posiadaniu przez dziecko rodzeństwa, które będzie korzystać z usług danego przedszkola lub danej szkoły podstawowej (także w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego) w roku szkolnym, którego dotyczy rekrutacjawzór
Oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie kandydatawzór
Oświadczenie rodzica o złożeniu rocznego zeznania podatkowego PIT w Pierwszym Urzędzie Skarbowym we Wrocławiuwzór
Potwierdzenie woli przyjęciawzór
Instrukcje
Elektroniczna rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołachinstrukcja dla rodzica