Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego

do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,

prowadzonych przez Gminę Czernica na rok szkolny 2024/2025

Postępowanie rekrutacyjne

Data:
od: 04-03-2024 godz. 08:00 do 15-03-2024 godz. 15:00

Zdarzenie:

Złożenie wniosku o przyjęcie do danego publicznego przedszkola lub danego oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Data:
od: 18-03-2024 do 29-03-2024 godz. 15:00

Zdarzenie:

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Data:
od 02-04-2024 godz. 14:00

Zdarzenie:

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Data:
od: 02-04-2024 godz. 14:00 do 09-04-2024 godz. 15:00

Zdarzenie:

Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia.

Data:
od: 10-04-2024 do 15-04-2024

Zdarzenie:

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną protokołu postępowania rekrutacyjnego oraz ustalenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Data:
do 16-04-2024 godz. 14:00

Zdarzenie:

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Procedura odwoławcza

Data:

do 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.


Zdarzenie:

Rodzic/opiekun prawny kandydata może wystąpić z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej.

Data:

do 3 dni od dnia złożenia wniosku o uzasadnienie odmowy przyjęcia.


Zdarzenie:

Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej.

Data:

do 3 dni od otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.


Zdarzenie:

Rodzic/opiekun prawny kandydata może wnieść do dyrektora zespołu szkolno-przedszkolnego lub szkoły podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Data:

do 3 dni od dnia otrzymania odwołania rodzica/opiekuna prawnego.


Zdarzenie:

Rozpatrzenie przez dyrektora zespołu szkolno-przedszkolnego lub szkoły podstawowej odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Postępowanie uzupełniające

(przeprowadzane, jeśli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole/szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami w oddziałach przedszkolnych)

Data:
do 03-06-2024 godz. 14:00

Zdarzenie:

Opublikowanie informacji o wolnych miejscach w publicznych przedszkolach lub  oddziałach przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej.

Data:
od: 04-06-2024 do 10-06-2024

Zdarzenie:

Złożenie wniosku o przyjęcie do danego publicznego przedszkola lub danego oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Data:
od: 11-06-2024 do 14-06-2024

Zdarzenie:

Ustalenie przez komisję rekrutacyjną wyników postępowania uzupełniającego.

Data:
do 17-06-2024 godz. 14:00

Zdarzenie:

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Data:
od: 18-06-2024 do 20-06-2024

Zdarzenie:

Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

Data:
od: 21-06-2024 do 24-06-2024

Zdarzenie:

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną protokołu postępowania uzupełniającego oraz ustalenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Data:
do 25-06-2024 godz. 14:00

Zdarzenie:

Podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Procedura odwoławcza

Data:

do 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.


Zdarzenie:

Rodzic/opiekun prawny kandydata może wystąpić z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola lub danego oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej.

Data:

do 3 dni od dnia złożenia wniosku o uzasadnienie odmowy przyjęcia.


Zdarzenie:

Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola lub danego oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej.

Data:

do 3 dni od otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.


Zdarzenie:

Rodzic/opiekun prawny kandydata może wnieść do dyrektora zespołu szkolno-przedszkolnego lub szkoły podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Data:

do 3 dni od dnia otrzymania odwołania rodzica/opiekuna prawnego.


Zdarzenie:

Rozpatrzenie przez dyrektora zespołu szkolno-przedszkolnego lub szkoły podstawowej odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Data:
od 30-08-2024

Zdarzenie:

Opublikowanie informacji o wolnych miejscach w publicznych przedszkolach lub oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.